Showing all 4 results

Sản phẩm, Bàn phím cơ. Hãng sản xuất, Eblue. Model, Mazer Mechanical (EKM757). Chuẩn giao tiếp, USB. Phím chức năng, Standard. Màu, Đen xám.